Fler gör Mer: Handlingsplan för minskat matsvinn 2030 [Swedish Action Plan for Reducing Food Waste]

Detta är endast tillgängligt på svenska. Det producerades av tre myndigheter och är därför osannolikt föremål för intressekonflikt. Hänvisningar ingår inte i rapporten. Dokumentet är statiskt, men länken ger åtkomst till uppdaterad information.

This is available in Swedish only. It was produced by three government agencies and therefore is unlikely subject to conflict of interest. References are not included in the report. The document is static, however the link provides access to updated information.

View/download the resource

Transparency | Diversity | Dynamism | Evidence-based |

FoodservicePublic Health
Policy Change
Europe